TV& VIDEO

vật chất và tinh thần

Sơn La khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ

Sơn La khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ

Trước những thiệt hại khá nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 2 gây ra, hiện tỉnh Sơn La đang khẩn trương khắc phục các thiệt hại, giúp bà con nhân dân ổn định đời sống.