TV& VIDEO

Vật dụng cần thiết

Bạc Liêu: Ấm lòng cửa hàng miễn phí dành cho người nghèo

Bạc Liêu: Ấm lòng cửa hàng miễn phí dành cho người nghèo

VTV.vn - Ai thừa đến ủng hộ - Ai thiếu đến lấy” là khẩu hiệu tại cửa hàng miễn phí dành cho người nghèo của Ban Từ thiện Phật giáo thành phố Bạc Liêu.