TV& VIDEO

vật mang

Người đẹp phim Revenge tái xuất trong Captain America

Người đẹp phim Revenge tái xuất trong Captain America

Xuất hiện trong Captain America: The Winter Soldier, người đẹp series phim Revenge sẽ vào vai mật vụ 13.  Đây không chỉ là nhận vật phụ thông thường mà vai trò của cô sẽ còn được mở rộng ở những phần sau.