TV& VIDEO

vẫy cờ

Hàng nghìn người tập trung tại Crimea ủng hộ trưng cầu dân ý

Hàng nghìn người tập trung tại Crimea ủng hộ trưng cầu dân ý

Ngày 8/3, khoảng 2.000 người đã tham dự một cuộc tập trung tại thành phố Sevastopol ở Crimea biểu thị sự ủng hộ đối với cuộc trưng cầu ý dân sắp tới về việc sáp nhập vào Nga.