TV& VIDEO

vay gói 30.000 tỉ

Đủ chiêu “lách luật” vay gói 30.000 tỷ đồng

Đủ chiêu “lách luật” vay gói 30.000 tỷ đồng

VTV.vn - Lợi dụng thông tin gói 30.000 tỷ đồng sắp chấm dứt giải ngân, một số dự án bất động sản đã tích cực đưa ra những lời tư vấn “lách luật” để vay được tiền.