TV& VIDEO

vay lãi suất cao

Giải pháp nào thúc đẩy cho vay tiêu dùng?

Giải pháp nào thúc đẩy cho vay tiêu dùng?

VTV.vn - Theo chuyên gia kinh tế, cần chuyên môn hóa hoạt động cho vay để vay tiêu dùng trở nên thu hút hơn so với các khoản vay lãi suất cao từ thị trường tín dụng 'đen'.