TV& VIDEO

vây quanh

George Clooney lại bị “chất vấn” về giới tính

George Clooney lại bị “chất vấn” về giới tính

 Là gương mặt trang bìa tháng 1 năm 2014 của tạp chí Esquire (Anh), George Clooney thêm một lần nữa đối diện với những tin đồn về giới tính.