TV& VIDEO

vay ưu đãi ODA

Giải ngân vốn vay ưu đãi ODA 6 tháng đầu năm 2016 đang chững lại

Giải ngân vốn vay ưu đãi ODA 6 tháng đầu năm 2016 đang chững lại

VTV.vn - Giải ngân vốn vay ưu đãi nước ngoài ODA 6 tháng đầu năm nay đang chững lại. Trong khi đó, vốn ưu đãi được ký kết lại tăng khá.