TV& VIDEO

vay vốn mua nhà

Rà soát các trường hợp “mập mờ” về gói vay 30.000 tỷ đồng

Rà soát các trường hợp “mập mờ” về gói vay 30.000 tỷ đồng

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện kiểm tra ngay, yêu cầu ngân hàng thương mại báo cáo và có biện pháp xử lý phù hợp các trường hợp này.