TV& VIDEO

VCCorp

Thủ phạm tấn công VCCorp: Nghi ngờ nhóm hacker nước ngoài

Thủ phạm tấn công VCCorp: Nghi ngờ nhóm hacker nước ngoài

Rất nhiều phỏng đoán đã được đưa ra về thủ phạm của chiến dịch tấn công vào VCCorp xảy ra thời gian vừa qua.