VCCorp

Thủ phạm tấn công VCCorp: Nghi ngờ nhóm hacker nước ngoài

Thủ phạm tấn công VCCorp: Nghi ngờ nhóm hacker nước ngoài

Rất nhiều phỏng đoán đã được đưa ra về thủ phạm của chiến dịch tấn công vào VCCorp xảy ra thời gian vừa qua.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive