TV& VIDEO

VĐV Trương Thị Phương

VĐV Trương Thị Phương và bài toán phát triển tài năng trẻ

VĐV Trương Thị Phương và bài toán phát triển tài năng trẻ

VTV.vn - VĐV Canoeing Trương Thị Phương là một trong những tài năng trẻ của thể thao Việt Nam, đồng thời cũng là một trường hợp cần được định hướng để tiếp tục phát triển.