TV& VIDEO

vệ tinh mặt trăng

Những công bố mới nhất về Mặt Trăng

Những công bố mới nhất về Mặt Trăng

VTV.vn - Lần đầu tiên, con người đã vẽ được bản đồ lát cắt địa chất của Mặt Trăng, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất.