TV& VIDEO

vết dầu

Hơn 2.000 lít dầu FO đã tràn ra biển Quảng Ngãi

Hơn 2.000 lít dầu FO đã tràn ra biển Quảng Ngãi

 Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi khảo sát khu vực tàu Panama bị mắc cạn, xác định có khoảng 2.000 lít dầu FO đã bị tràn ra biển trên diện tích 6 km² và vẫn đang tiếp tục lan rộng.