TV& VIDEO

vết tích

Huế: 20 năm nỗ lực trùng tu, bảo vệ Quần thể di tích

Huế: 20 năm nỗ lực trùng tu, bảo vệ Quần thể di tích

Trong suốt 20 năm từ khi Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, TP Huế đã nỗ lực không ngừng để gìn giữ nguyên vẹn những giá trị văn hóa của các di tích.