TV& VIDEO

vi cá mập

Thực phẩm vi cá mập nhân tạo được thị trường đón nhận

Thực phẩm vi cá mập nhân tạo được thị trường đón nhận

VTV.vn - Một nhóm doanh nhân trẻ tại San Francisco đã ứng dụng thành công kỹ thuật hóa sinh, tạo ra chất liệu tương tự vi cá mập, bước đầu được thị trường đón nhận.