TV& VIDEO

vi lượng

Nắng nóng tiếp tục hoành hành Bắc và Trung Bộ

Nắng nóng tiếp tục hoành hành Bắc và Trung Bộ

 Đợt nắng nóng trên diện rộng tại các tỉnh Trung Bộ và hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến 35-37 độ C, ven biển Trung Bộ 37-39 độ C sẽ kéo dài trong 2-3 ngày tới. Riêng các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 29/5 nắng nóng sẽ dịu dần.