TV& VIDEO

vi mạch mã hóa video

Sản xuất thành công vi mạch mã hóa video đầu tiên tại Việt Nam

Sản xuất thành công vi mạch mã hóa video đầu tiên tại Việt Nam

VTV.vn - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa sản xuất thành công vi mạch chuyên dụng mã hóa video đầu tiên tại Việt Nam theo chuẩn H264/AVC.