TV& VIDEO

vị nể

Bao Thanh Thiên - Những điều bạn chưa biết

Bao Thanh Thiên - Những điều bạn chưa biết

 Là một trong những nhân vật lịch sử được đưa lên phim thành công, nhân vật Bao Thanh Thiên trong các phiên bản phim cùng tên nhiều năm qua đã trở thành một biểu tượng cho công lý, lẽ phải, không chỉ trong lịch sử Trung Quốc mà còn trong tâm thức của không ít khán giả Việt.