TV& VIDEO

vi phạm chủ quyền Việt Nam

Cộng đồng người Việt tại Đức tuần hành phản đối Trung Quốc

Cộng đồng người Việt tại Đức tuần hành phản đối Trung Quốc

VTV.vn - Tại buổi tuần hành, kiều bào tại Đức và một số bạn bè quốc tế đã lên tiếng phản đối các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông.