TV& VIDEO

vi phạm hình sự

Nam Định: Gia tăng tội phạm hình sự do ma túy đá

Nam Định: Gia tăng tội phạm hình sự do ma túy đá

VTV.vn - Tại Nam Định, việc sử dụng ma túy đá ngày càng phổ biến trong giới trẻ dẫn đến nhiều vụ vi phạm hình sự nghiêm trọng.