TV& VIDEO

vi phạm hợp đồng

Gia Lai: Chanh dây không cho ra quả

Gia Lai: Chanh dây không cho ra quả

VTV.vn - Tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai lại xuất hiện nhiều diện tích chanh dây không cho trái sau khi trồng đến 8 tháng.