TV& VIDEO

vi phạm sử dụng chất chất cấm

Xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng với 18 công ty vi phạm sử dụng chất chất cấm

Xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng với 18 công ty vi phạm sử dụng chất chất cấm

VTV.vn - Cơ quan chức năng đã xử phạt hơn 2,6 tỷ đồng với 18 công ty có hành vi vi phạm sử dụng chất chất cấm trong chăn nuôi.