TV& VIDEO

vi tinh thể

Diệt vi khuẩn H. Pylory - Thuốc gì?

Diệt vi khuẩn H. Pylory - Thuốc gì?

Vi khuẩn Helicobacter Pylory (HP) sống được trong môi trường axit ở dạ dày vì nó là vi khuẩn trong quá trình sinh sống đòi hỏi ôxy ở mức độ rất thấp. Người là ký chủ thường nhất của HP.