TV& VIDEO

vị trí chiến lược

Nghệ An giữ vị trí chiến lược hấp dẫn nhà đầu tư

Nghệ An giữ vị trí chiến lược hấp dẫn nhà đầu tư

VTV.vn - Hơn 14.500 tỷ đồng là tổng số vốn đăng ký đầu tư của gần 180 dự án trong và ngoài nước đổ vào tỉnh Nghệ An trong năm 2017. Con số này liên tục tăng trưởng mỗi năm.