TV& VIDEO

vị trí dẫn đầu

Thủ tướng Anh Theresa May dẫn đầu trước bầu cử

Thủ tướng Anh Theresa May dẫn đầu trước bầu cử

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May cùng đảng Bảo thủ đang duy trì vị trí dẫn đầu khi còn gần 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.