TV& VIDEO

vị trí lãnh đạo

Thiếu các vị trí lãnh đạo dành cho nữ giới ở các tập đoàn châu Á

Thiếu các vị trí lãnh đạo dành cho nữ giới ở các tập đoàn châu Á

VTV.vn - Hầu hết những tập đoàn tỷ USD ở châu Á đang thiếu các vị trí lãnh đạo dành cho nữ giới. Theo một khảo sát mới nhất của Bloomberg.