TV& VIDEO

vị trí lãnh đạo

Tỷ lệ nữ lãnh đạo DN Việt Nam cao nhất Đông Nam Á

Tỷ lệ nữ lãnh đạo DN Việt Nam cao nhất Đông Nam Á

VTV.vn-Theo báo cáo của Boston Consulting Group (công ty tư vấn chiến lược của Mỹ), ở Việt Nam, tỷ lệ lãnh đạo nữ tại các DN hiện cao nhất Đông Nam Á và thuộc nhóm cao nhất châu Á.