TV& VIDEO

vị trí số 1

Thành viên nhóm BTS giành vị trí số 1 trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2017

Thành viên nhóm BTS giành vị trí số 1 trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2017

VTV.vn -Thành viên của nhóm BTS đã giữ ngôi quán quân trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2017 vừa mới được công bố.