vị trí tâm áp thấp nhiệt đới

Bão số 16 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 16 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

VTV.vn - Bão số 16 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây.