Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

50 năm ngày đánh thắng trận đầu của quân chủng phòng - không không quân

50 năm ngày đánh thắng trận đầu của quân chủng phòng không - không quân.

Đã có 0 bình luận