Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

7 ngày công nghệ - 29/5/2015

7 ngày công nghệ ngày 29/5/2015 với một số nội dung chính: Nhà sáng chế không chuyên - một lực lượng thúc đẩy khoa học và công nghệ. Những khó khăn trên hành trình sáng chế. Tiếp sức cho các nhà sáng chế không chuyên.

Đã có 0 bình luận