TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 04/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 04/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Đánh giá về kỳ thi Quốc gia 2016; Hiểm họa từ sử dụng tràn lan thuốc diệt cỏ; Nhập nhèm giữa rừng đặc dụng và đất sản xuất...