Bản tin 11h30 - 09/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 09/7/2016 với những tin chính sau: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi; 56 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam; Bất cập trong quá trình xử lý xe máy điện không đăng ký...