Bản tin 11h30 - 10/01/2017

  • Bản tin 11h30 ngày 10/01/2017 với những nội dung chính: Đồng bào nghèo ở Quảng Ngãi nhận quà tết; Lại cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long;...