Bản tin 11h30 - 11/01/2017

  • Bản tin 11h30 ngày 11/01/2017 với nội dung: Lương thực cho người dân vùng thiên tai; Tác động của kiểm định chất lượng giáo dục đại học...