TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 12/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 12/7 với các nội dung đáng chú ý: Chậm thu mua tạm trữ muối - diêm dân gặp khó; Đóng cửa rừng, gỗ vẫn về xuôi; Tiến trình vụ kiện Philippines - Trung Quốc.