Bản tin 11h30 - 16/4/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive