Bản tin 11h30 - 20/3/2017

  • Bản tin 11h30 ngày 20/3/2017 với nội dung chính sau: Tháo dỡ dự án ở Sơn Trà nếu sai quy hoạch; Cấp vốn cho người người nghèo sản xuất sau lũ...