Bản tin 11h30 - 20/4/2017

  • Bản tin 11h30 ngày 20/4/2017 với nội dung: Phiên tòa quốc tế kết tội tập đoàn Monsanto; Bất an hộ dân sống cạnh mỏ đá ở Khánh Hòa...