TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 28/6/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 28/6/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Vỡ kế hoạch đưa 28 trạm thu phí tự động vào hoạt động; Nguy hiểm cầu phao dân sinh tại Lâm Đồng; Dai dẳng bạo lực gia đình; Israel và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu bình thường hóa quan hệ...