TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 07/10/2017

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 07/10/2017 với những nội dung chính: Khảo sát công tác tổ chức Apec tại Đà Nẵng; Đà Nẵng tra cứu thông tin vi phạm luật an toàn giao thông;...