TV& VIDEO

Bản tin 16h - 01/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 01/7/2016 có những nội dung chính: Thủ tướng yêu cầu sớm có phương án hỗ trợ ngư dân miền Trung; Ngư dân Hà Tĩnh sau công bố nguyên nhân ô nhiễm môi trường biển; Ngày thi THPT Quốc gia đầu tiên...