Bản tin 16h - 02/4/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive