Bản tin 16h - 15/6/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive