TV& VIDEO

Bản tin 16h - 17/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 17/7/2016 có một số nội dung chính sau: Tìm ra nguyên nhân gần 120 du khách ngộ độc tại Nha Trang; Nâng cao chất lượng trái hồng Đà Lạt; Đà Nẵng phát triển nóng khách sạn bình dân...