TV& VIDEO

Bản tin 16h - 20/3/2017

  • Bản tin 16h ngày 20/3/2017 với nội dung: Quảng Bình đưa ngư dân gặp nạn vào bờ; Khó giải tỏa hộ dân gần thượng thành kinh đô Huế...