Bản tin 16h - 29/6/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive