TV& VIDEO

Bản tin 18h - 06/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 06/7/2016 có một số nội dung chính sau: Xuất hiện siêu bão trên vùng biển đảo Lu-dong, Philippines; Tây Nguyên tập trung phòng chống dịch sốt xuất huyết; Đà Nẵng lãng phí các lô' đất vàng"; IS tiếp tục đe dọa tấn công Malaysia...