Bản tin 18h - 08/5/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive