Bản tin 18h - 11/01/2017

  • Bản tin 18h ngày 11/01/2017 với nội dung chính sau: Nâng cao chất lượng giáo dục Đại học; Ấm tình biển đảo quê hương...