TV& VIDEO

Bản tin 18h - 18/7/2016

  • Bản tin 18h ngày 18/7/2016 có một số nội dung chính sau: Thanh tra diện rộng các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm; Quảng Trị chuyển đổi cây trồng chịu hạn; Điều chỉnh thời gian xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2016...